Rekrutacja 2019/2020

Home / Rekrutacja 2019/2020

UWAGA !!!
Zmiana terminów rekrutacji 

(zobacz nowe Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty )

Oferta edukacyjna 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

UWAGA:

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia lekcyjne
będą realizowane w systemie jednozmianowym.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

01. Klasa biologiczno – chemiczna
02. Klasa biologiczno – chemiczno – matematyczna
03. Klasa matematyczno – fizyczna
04. Klasa matematyczno – informatyczna
05. Klasa matematyczno – geograficzna
06. Klasa matematyczno – językowa
07. Klasa europejsko – językowa
08. Klasa humanistyczno – prawna
09. Klasa językowa
10. Klasa wojskowa
11. Klasa sportowa
12. Klasa pożarnicza
13. Technik logistyk
14. Technik ekonomista

Film informacyjny na temat egzaminu ósmoklasisty