Rekrutacja 2020

Home / Rekrutacja 2020

Oferta edukacyjna 2020/2021
dla absolwentów szkół podstawowych

UWAGA:

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia lekcyjne
będą realizowane w systemie jednozmianowym.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 28 lutego 2020r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej