Rekrutacja 2020

Home / Rekrutacja 2020

Oferta edukacyjna 2020/2021
dla absolwentów szkół podstawowych

UWAGA:

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia lekcyjne
będą realizowane w systemie jednozmianowym.

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego