Rekrutacja 2021 (kopia)

Home / Rekrutacja 2021 (kopia)

Oferta edukacyjna 2021/2022
dla absolwentów szkół podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym za:

– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

REGULAMIN i AKTY PRAWNE

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 z dnia 28.01.2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim