Rekrutacja 2023

Home / Rekrutacja 2023

Oferta edukacyjna 2023/2024
dla absolwentów szkół podstawowych

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail:

rekrutacja@zslchrobry.lezajsk.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za:
– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

maksymalnie 100 punktów za:
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty


POBIERZ plakat ( png , pdf )


POBIERZ ulotkę ( png , pdf )

REGULAMINY i AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zarządzenie Nr 1 / 2023
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim