Spedycja to nasza pasja!

Spedycja to nasza pasja!

W myśl tego hasła klasy Technik Spedytor z innowacją pożarniczą realizują ciekawe i pouczające wycieczki dydaktyczne.

Tym razem w dniu 25 października 2021 roku –  klasa 3 TSG pod opieką p. Mariusza Tenerowicza , p. Agnieszki Kolano i ks. Witolda Orzechowskiego uczestniczyli w warsztatach i wykładach na PWSW w Przemyślu .

Na miejscu młodzi spedytorzy zostali oprowadzeni po gmachu Kolegium Technicznego PWSW w Przemyślu, gdzie uczestniczyli w pokazach związanych z m.in. z branżą TSL, najnowocześniejszymi technologiami w pracy kierowcy. Została im również przedstawiona oferta edukacyjna PWSW.

Dziękujemy Kierownikowi Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki – dr inż. Grzegorzowi Dzieniszewskiemu za miłe i serdeczne przyjęcie .

Agnieszka Kolano