Stypendystki programu stypendialnego Województwa Podkarpackiego

Stypendystki programu stypendialnego Województwa Podkarpackiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że 9 uczennicom Technikum nr 2 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku przyznanie zostało stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Stypendium w kwocie po 4 000,00 zostało przyznane 363 uczniom średnich szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa podkarpackiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych oraz wykazali się zaangażowaniem i sukcesami w innych, pozaszkolnych formach aktywności zawodowej.

Stypendystki Techniku nr 2 w ZSL to:

Aleksandra Bąk – 3 TE
Natalia Czupich – 4 TE
Izabela Dec – 4 TE
Agnieszka Joniec – 4 TE
Dominika Łyko – 3 TE
Dominika Nahajska – 4 TE
Marcelina Robótka – 3 TE
Wiktoria Urban – 4 TE
Aleksandra Wach – 3 TE

Aby wziąć udział w projekcie stypendialnym nasze uczennice pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych: pani Małgorzaty Borkowskiej i pani Marty Makówki opracowały Indywidualne Plany Rozwoju, które będą realizować w roku szkolnym 2018/2019.

Jesteśmy przekonani, że otrzymane środki finansowe w ramach stypendium przyczynią się do dalszych sukcesów młodzieży i wpłyną na zwiększenie motywacji do nauki i zdobywania nowych kompetencji zawodowych.

Marta Makówka