Sukcesy uczniów ZSL w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

Sukcesy uczniów ZSL w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

„Radość pisania. /Możność utrwalania./ Zemsta ręki śmiertelnej”- słowa polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej są mottem wielu dziennikarzy.

Edukacja medialna, czyli zainteresowanie uczniów rozwojem środków masowej komunikacji (tzw. „czwartej władzy”) jest we współczesnym świecie bardzo powszechne. Wielu absolwentów szkół średnich wybiera dziennikarstwo jako kierunek studiów, a uczniowie młodszych klas angażują się w pracę przy redagowaniu gazetek szkolnych.

Uczniowie naszej szkoły: Karolina Kozyra i Maksymilian Majkut pod kierunkiem Moniki Łobodzińskiej-Zygmunt i Moniki Lizak napisali eseje na tematy związane z rozwojem mediów.

Tekst publicystyczny Karoliny, czyli uczennicy drugiej klasy naszego liceum był zatytułowany: Media w edukacji – jak pomagają i jak szkodzą? Natomiast jej klasowy kolega Maksymilian podjął się pisania pracy Rola mediów w kampanii wyborczej … w kontekście zjednoczonej prawicy.

W grudniu 2019 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wzięli oni udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Mediach. Tutaj musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru związany z funkcją mediów oraz znaczeniem „czwartej władzy” w naszym kraju (za co zostali wyróżnieni i zajęli wysokie miejsca na tym etapie olimpiady). Ponadto uczestniczyli w serii wykładów redaktora TVP – Szymona Tarandy dotyczących sztuki retoryki i umiejętności koniecznych do pracy w mediach. Dowiedzieli się, że należy pamiętać o zasadach etyki obowiązujących w pracy dziennikarzy oraz ćwiczyć formy wypowiedzi publicystycznych podczas nauki w szkole.

Monika Łobodzińska-Zygmunt