Światełko pamięci dla Orląt i Łyczakowa

Światełko pamięci dla Orląt i Łyczakowa

Podobnie jak w latach ubiegłych w październiku, w naszej szkole miała miejsce akcja upamiętnienia Polaków pochowanych na Cmentarzach: Łyczakowskim i Orląt. Pierwszą częścią akcji była przeprowadzona w dniach 24-25 października przez członków samorządu szkolnego kolejna zbiórka pieniędzy na zakup zniczy. W naszej szkole zebrano kwotę: 1 339 zł 75 gr i 16 centów.

Zbiórka odbywała się także w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki i innych leżajskich szkołach. Za zebrane pieniądze zakupiono znicze w tonacji biało-czerwonej.

W dniu 30 października delegacja, złożona z uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki oraz leżajskich szkół podstawowych wraz z opiekunami i towarzyszącym Burmistrzem Leżajska p. Ireneuszem Stefańskim wyruszyła do Lwowa by przekazać zakupione znicze Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

Odwiedzając cmentarze uczciliśmy pamięć zmarłych zapaleniem zniczy. Przywiezione przez nas znicze zapłoną w dniu 1 listopada na grobach żołnierzy spoczywających na Cmentarzu Obrońców Lwowa, poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. a także na grobach Polaków pochowanych na jednej z najpiękniejszych i najstarszych nekropolii w Europie – Cmentarzu Łyczakowskim.

Po zakończeniu odwiedzin cmentarzy, udaliśmy się do centrum starego Lwowa zwiedzając je w bardzo szybkim tempie. Najciekawszym fragmentem tego zwiedzania była wizyta w Katedrze Ormiańskiej, gdzie mogliśmy usłyszeć próbkę śpiewu w wykonaniu diakona tej świątyni. Ważną częścią eskapady była także wizyta w zaprzyjaźnionej średniej szkole gastronomiczno – hotelarskiej, gdzie spożyliśmy przygotowany przez uczniów posiłek.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Majcher