Szkolny Konkurs języka angielskiego USE OF ENGLISH już po raz szósty

Szkolny Konkurs języka angielskiego USE OF ENGLISH już po raz szósty

6 marca br. w auli Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobregow Leżajsku odbyła się VI edycja Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego Use of English. W bieżącym roku konkurs objął swą tematyką zagadnienia leksykalne: idiomy (środowisko naturalne), kolokacje (film i książka, sukces i porażka) oraz leksykalno-gramatyczne: czasowniki złożone, inwersja, zdania złożone (przydawkowe, zdania okolicznikowe przyzwolenia  i inne).

Do zmagań z zadaniami konkursowymi przystąpiła liczna grupa uczniów bo aż 67 osób. Jak co roku, stanęli oni przed nie lada wyzwaniem, gdyż, aby wziąć udział w konkursie, musieli zapoznać się z dość trudnym materiałem, wykraczającym poza ramy obowiązującego programu nauczania.

Uczeń klasy 3d, Hubert Kycia zajął I miejsce w konkursie. Anna Koza z klasy 3g zajęła miejsce II. Natomiast III miejsce przypadło uczennicy klasy 2f Weronice Misiak. Wymienieni uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe, które ufundował Pan Dyrektor Zbigniew Trębacz, a także pamiątkowe dyplomy.

Organizatorkami konkursu były Monika Wlaź i Ewelina Rzepko.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu Use of English!

Monika Wlaź