W dniu 22 października uczniowie klasy 1 TE  (technik ekonomista) odwiedzili Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii. Wizyta odbyła się w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Szkołą. Współpraca dotyczy uczniów klasy 1 i 2 – technik ekonomista z innowacją skarbowo-prawną. Uczniowie klas objętych patronatem mają możliwość korzystania z konsultacji naukowych u specjalistów z zakresu ekonomii i prawa, uczestnictwa w wykładach, warsztatach, odczytach i innych formach organizowanych przez Uczelnię oraz  z tytułu udziału w różnych formach aktywności edukacyjnej otrzymają CERTYFIKAT  potwierdzający zakres merytoryczny prowadzonych zajęć. 
W budynku Wydziału Ekonomii przywitali nas: dr inż. Piotr Cyrek – pracownik naukowy UR, dr inż. Lidia Kaliszczak – Prodziekan Wydział Ekonomii oraz dr inż. Paweł Majka – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji. Wprowadzili nas w specyfikę kształcenia na Uniwersytecie i zachęcili do nauki, aby w przyszłości zasilić „brać studencką”. 
Pan Leszek Sarzyński odebrał z rąk dr inż. Piotra Cyrka egzemplarz umowy patronackiej pomiędzy Uczelnią i naszą Szkołą. 
Pierwszy wykład przeprowadził Pan Piotr Cyrek. Wykład motywujący w którym padały pytania na które każdy mógł sobie odpowiadać,  np. o czym marzysz? co chciałbyś osiągnąć? jakie są twoje aspiracje? co cię powstrzymuje? jak to zdobędziesz? co ci w tym pomoże? Co myślisz?. Konkluzją było to, że powinieneś mieć szeroką perspektywę myślenia o sobie i swojej przyszłości, poszerzać horyzonty, dociekać, planować, a wszystko jest w zasięgu twoich możliwości i zależy od ciebie. 
Po krótkiej przerwie i poczęstunku, student IV roku Wydziału Ekonomii opowiedział uczniom o uczelni i pracy Koła Naukowego „Liderzy Biznesu”. Obecnie na UR jest 11 wydziałów, 49 kierunków studiów, 1300 pracowników naukowych i 18 000 studentów. 
Kolejny wykład przeprowadził dr inż. Sławomir Dybka na temat „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Tematyka oscylowała wokół pojęć takich jak: działalność gospodarcza, zysk, oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko oraz etyka w biznesie. 
Po wykładzie zwiedziliśmy kompleks dydaktyczny Uczelni, Bibliotekę i Kampus.  
Następnym razem będziemy gościć w naszej szkole pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kolejnym cyklu wykładów i zajęć warsztatowych. 
 
Leszek Sarzyński