W dniu 4.02.2019 roku klasa 2 technikum Ekonomicznego wzięła udział w warsztatach w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. 
Warsztaty były prowadzone przez pracowników WUS- u Panią Angelikę Koprowicz i Magdalenę Rokita. 
Zajęcia  odbyły się w siedzibie urzędu w Rzeszowie i miały na celu: 
– zapoznanie z działalnością Urzędu, w tym ofertą publikacyjną, 
– uświadomienie znaczenia rzetelnych danych statystycznych, 
– rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych, 
– kształcenie świadomego użytkownika danych statystycznych. 
 
Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie z zakresu Banku Danych Lokalnych, który jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony. Zasoby informacyjne (statystyki roczne i krótkookresowe) są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane. 
Małgorzata Borkowska