16 marca 2018 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 54 uczniów klas I – III kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,

• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,

• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,

• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

• wymiana doświadczeń zawodowych, • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

Uczestnicy konkursu w czasie 40 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań zamkniętych.

Z satysfakcją informujemy, że 8 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi, z których 3 weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka