W dniu 25 października 2018 r. uczniowie klasy 2TE pod opieką p. Marty Makówki uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Urzędu Gminy Leżajsk. Tą wizytą zapoczątkowano cykl spotkań i szkoleń z pracownikami UG w ramach współpracy w realizacji innowacji skarbowo – prawnej. Pierwsze spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, poznanie możliwości wsparcia merytorycznego i doradczego przedsiębiorców przez Urząd Gminy oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych tej instytucji. Uczniów przywitał Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, wyrażając aprobatę dla współpracy i zaangażowania młodzieży w inicjatywy społeczno – gospodarcze. Szkolenie nt. rejestru CEIDG, PKD i Profilu Zaufanego przeprowadził pan Adam Chudy, pracownik Urzędu Gminy. Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości w Gminie, rodzajach podejmowanych działalności gospodarczych oraz o problemach młodych przedsiębiorców. Po zakończonym szkoleniu uczniowie zwiedzili cały urząd, poznali najważniejsze komórki organizacyjne i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych komórek.  
Wizyta była bardzo udana, a poza dużą dawką wiedzy uczniowie otrzymali również drobne upominki od Pana Wójta. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania. 
Marta Makówka