Nasza szkoła 8 grudnia 2021 roku po raz drugi wzięła udział w konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie szkolnym wzięło udział 38 uczniów uczących się w zawodach technik ekonomista, logistyk i spedytor. Młodzież miała do rozwiązania 25 pytań testowych.

Do etapu regionalnego zostały zakwalifikowane dwie uczennice Technikum Ekonomicznego:

· Bernadeta Urbaniak 3 TEP

· Paulina Baj 3TEP

Gratulujemy i życzymy powodzenia dalszych etapach konkursu.

Małgorzata Borkowska