15 marca 2019 roku klasa 2 TL uczestniczyła w kolejnej wycieczce przedmiotowej, mającej na celu zapoznanie z funkcjonowaniem magazynu wyrobów gotowych oraz odbywającymi się procesami magazynowymi. Pracownicy firmy Handlopex pokazali młodzieży magazyn o powierzchni 50 000 m2 i wysokości 9 m, w którym składowane są opony do każdego rodzaju pojazdów. Wyjazdy edukacyjne służą praktycznemu przygotowaniu uczniów do zdobycia zawodu technik logistyk.

Andrzej Makówka

Marta Makówka