14 marca 2019 roku klasa 2 technik logistyk wraz z wychowawcą, panem Andrzejem Makówką oraz opiekunkami – panią Anną Czerwonką i panią Martą Makówką, uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Wyjazd do stolicy był dla młodzieży nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie „Życzenia dla Polski” w ramach projektu „Młodzi dla Niepodległej” realizowanego przez grupę „Chcesie!” w listopadzie ubiegłego roku. Za trud, entuzjazm i serce, włożone w przygotowanie konkursowego filmu, uczniowie mogli zwiedzić miasto, będące symbolem nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość Ojczyzny. Pierwszym punktem programu zwiedzania stolicy był Sejm RP, w którym wycieczkę przyjął poseł ziemi leżajskiej pan Jerzy Paul. W tym dniu odbywały się obrady Sejmu, a ponieważ jednym z ważniejszych punktów była polityka zagraniczna i regulacje prawne w związku z Brexitem, posiedzenie obserwował Prezydent RP oraz przedstawiciele placówek zagranicznych w Polsce. Pracę parlamentarzystów młodzież obserwowała z galerii dla gości, a także “od kuchni” – smaczny obiad i deser w restauracji poselskiej były doskonałą okazją do obserwacji nieformalnych spotkań polityków. Kolejnym miejscem na trasie wycieczki był najokazalszy i najważniejszy obecnie pałac w Warszawie. Wspaniała, wielokrotnie przebudowywana rezydencja na Krakowskim Przedmieściu od 1994 r. jest siedzibą prezydenta Polski.  Pałac Prezydencki zajmuje ważne miejsce w historii Polski, to tutaj podpisano Konstytucję RP, ratyfikowano akty o przystąpieniu Polski do NATO i UE, a także Traktat lizboński. Po krótkim spacerze warszawską Starówką przyszedł czas na kolejną instytucję – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Podczas wycieczki po terenie Kancelarii uczniowie mogli zobaczyć najważniejsze pomieszczenia w budynku. Trasa wiodła przez Salę Obrazową – miejsce oficjalnych ceremonii z udziałem zagranicznych gości premiera, Salę Okrągłego Stołu, gdzie przyjmowane są delegacje krajowe i zagraniczne, Salę Zegarową i Recepcyjną, w których odbywają się osobiste spotkania premiera i ministrów z szefami rządów oraz ambasadorami, a także najbardziej okazałą Salę Kolumnową, w której organizowane są różnego rodzaju konferencje i uroczystości. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzież mogła przybliżyć sobie obraz jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii, bardzo złożonego w ocenie, ale bez wątpienia stanowiącego do dziś przykład męstwa, heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Muzeum ukazywały życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, grozę walk, umundurowanie, broń, makietę liberatora, wygląd kanałów, po których przemieszczali się powstańcy, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów 1944 roku. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też niedługi, ale przejmujący film w 3D pokazujący miasto zaraz po wyzwoleniu jako niezmierzone „morze ruin”. Wizyta w muzeum pozostawiła niezatarte wrażenie. Na zakończenie wizyty w Warszawie młodzież spotkała się z przedstawicielami Fundacji Świętego Mikołaja, którzy zachęcali do zaangażowania się w inicjatywy fundacji, do aktywności społecznej i realizacji swoich marzeń. 
Pobyt w Warszawie był okazją do poznania najważniejszych instytucji życia społeczno-politycznego kraju oraz wspaniałą lekcją patriotyzmu. Do Leżajska wróciliśmy późną nocą, pełni wrażeń z pobytu w stolicy i z postanowieniem, że na pewno tam jeszcze wrócimy.

Bardzo dziękujemy Panu Posłowi Jerzemu Paulowi, który był głównym sponsorem naszego wyjazdu. Dziękujemy również wszystkim innym, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia naszej wycieczki: grupie CHCESIE! – organizatorom konkursu “Młodzi dla Niepodległej – Życzenia dla Polski” oraz dyrektorowi Waldemarowi Tłuczkowi za wsparcie i opiekę nad projektem w szkole.

Marta Makówka