W dniu 18 października 2018 roku w pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie. Zewnętrzny egzamin odbył się 24 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców AUTO w Leżajsku i składał się z dwóch części: teoretycznej (część ogólna i część specjalistyczna) oraz praktycznej. 15 uczestników projektu odebrało z rąk pana dyrektora Zbigniewa Trębacza “międzynarodowe prawo jazdy”, które jest honorowane we wszystkich firmach w kraju i zagranicą.  
Do tej chwili kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych odebrało już 39 uczniów naszej szkoły. 
Koordynatorzy projektu