Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 23 listopada 2021 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w wojewódzkim etapie:

Paulina Baj 3 TEP

Bernadeta Urbaniak 3 TEP

Viktoriia Mykytyn 3 TEP

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska