Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Olimpiada poprzedzona była warsztatami z cyklu „Lekcje z ZUS”

Dnia 2 grudnia 2019 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie:

Czechera Klaudia- III TE
Węglarz Paulina II TE

Węglarz Patrycja II TE

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska