Dnia 26 marca 2018 roku odbyły się warsztaty dotyczące pomocy prawnej dla podmiotów indywidualnych i gospodarczych prowadzone przez aplikanta Radcy Prawnego Piotra Szmuca.

Uczestniczyły w nich klasy , które w cyklu nauczania mają zagadnienia prawnicze tj. klasy pierwsze i drugie technikum ekonomicznego i humanistyczno – prawne.

Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konsumenckiego i wybranych zagadnień prawa karnego.

Spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu przedstawiciela podmiotu świadczącego pomoc prawną z uczniami szkoły.

Zajęcia w klasie 1 TE odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska