Z pewnością nie zdarzyło się jeszcze w historii szkoły, by aż połowa klasy otrzymała stypendium za osiągnięcia w nauce. 
Tak się jednak stało w klasie 4 TE, gdzie 9 osób, tj. dokładnie połowa klasy otrzymała stypendium dla uczniów zdolnych.  
Są to następujący uczniowie: 
1. Mateusz Kania  
2. Katarzyna Baj 
3. Joanna Linek  
4. Dominika Uchacz  
5. Jakub Śmiałek  
6. Hubert Dymowicz  
7. Karolina Ćwikła  
8. Sylwia Kłos  
9. Izabela Potaczała  
 
Podczas ubiegłorocznych wakacji złożyliśmy wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia oraz opracowane Indywidualne Plany Rozwoju każdego stypendysty.  
Kontrola, zarówno formalna jak i merytoryczna, nie wykazała żadnych usterek i na wysokich pozycjach na liście rankingowej całej dziewiątce przyznano stypendium. 
Teraz realizujemy nasze IPR-y i wydajemy pieniądze na cele związane z rozwojem zawodowym. 
Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy rozwijania swoich pasji i zainteresowań w dziedzinie szeroko pojętej ekonomii.  
Życzymy również wysoce satysfakcjonujących wyników z egzaminu zawodowego oraz maturalnego, a później jak najlepszych decyzji w wyborze dalszej drogi życiowej. 
Powodzenia!!! 
 
 
Danuta Drążek – wychowawca i opiekun dydaktyczny stypendystów