W dniu 29 marca 2019 roku klasa 2 Technikum Ekonomicznego wzięła udział w warsztatach pt.:”Rynek finansowy – zaufanie w biznesie” w ramach programu BAKCYL.

Warsztaty były prowadzone przez panią Iwonę Żabińską Kierownika Oddziału Operacyjnego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Leżajsku.

Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodzieży i dotyczyły roli banku jako instytucji zaufania publicznego, instytucjach nadzoru nad rynkiem finansowym, roli Komitetu Stabilności Finansowej czy świadomości ryzyka inwestycyjnego.

Zajęcia stanowią integralną cześć programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska