W myśl tego hasła klasy Technik Spedytor z innowacją pożarniczą realizują ciekawe i pouczające wycieczki dydaktyczne. 
Tym razem w dniu 25 października 2021 roku –  klasa 3 TSG pod opieką p. Mariusza Tenerowicza ,  
p. Agnieszki Kolano i ks. Witolda Orzechowskiego uczestniczyli w warsztatach i wykładach na PWSW  
w Przemyślu .  
Na miejscu młodzi spedytorzy zostali oprowadzeni po gmachu Kolegium Technicznego PWSW  
w Przemyślu, gdzie uczestniczyli w pokazach związanych z m.in. z branżą TSL, najnowocześniejszymi technologiami w pracy kierowcy. Została im również przedstawiona oferta edukacyjna PWSW. 
Dziękujemy Kierownikowi Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki – dr inż. Grzegorzowi Dzieniszewskiemu za miłe i serdeczne przyjęcie . 
 
Agnieszka Kolano