5 grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy już po raz czwarty w naszej szkole realizację projektu „Przedsiębiorczość w praktyce”. Jest to program, dzięki któremu młodzież przygotowuje się do wejścia na rynek pracy, poszukuje pomysłów na własną działalność gospodarczą oraz poznaje zasady funkcjonowania instytucji wspierających przedsiębiorczość. Pierwsze szkolenie nt. kredytów bankowych jako źródła finansowania działalności przeprowadziła pani Marta Makówka, a uczestnikami byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum ekonomicznego.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkania to zdolność kredytowa, dokumentacja związana z procesem ubiegania się o kredyt, rzeczywiste koszty kredytu oraz biznes plan jako integralna część wniosku kredytowego.

Kolejne szkolenia już wkrótce, teraz uczniowie będą samodzielnie wykonywać zadania podsumowujące wiedzę o kredytach.

Marta Makówka