8 marca 2021r uczniowie dwóch klas naszego Technikum- klasy 3 TL i 3 TS rozwijali swoje zawodowe umiejętności w ramach wykładu i ćwiczeń przeprowadzonych przez wykładowcę WSIiZ w Rzeszowie dr Katerynę Łysenko-Ryba. W ramach wieloletniej już współpracy naszej szkoły z Uczelnią WSIiZ w Rzeszowie, młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu reguł INCOTERMS 2020. Są one rozszerzeniem dotychczas obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Uczelni uczniowie poznali zakres aktualnych zmian i działanie reguł w praktyce w międzynarodowej sprzedaży towarów. Zapoznali się z warunkami dostaw dla wszystkich środków transportu. Nauczyli się szacować koszty i ryzyko ponoszone przez sprzedającego i kupującego. Wiedza, którą nabyli
z pewnością wykorzystają podczas egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Liczymy na dalszą współpracę z WSIiZ w Rzeszowie.

Elżbieta Jużyniec