Przedstawiciele  III i IV klasy ekonomicznej w dniu 10 grudnia 2020 wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Ekonomii i Finansów.

Galę finałową otworzył Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Ryszard Kata, prof. UR oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów UR do spraw współpracy ze szkołami średnimi, Koordynator Projektu dr Piotr Cyrek.

Konferencja składała się z części konkursowej oraz prelekcji ekspertów z zakresu bankowości –  Piotra Żmudzkiego: „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” oraz  Krzysztofa Ostafińskiego: „Oszczędzanie długoterminowe”.

Naszą szkołę reprezentowali z klasy III – Ewa Babiarz, Anna Dziurzyńska, Dawid Szklanny, Beata Rusinek, Gabriela Joniec, Wiktoria Paruch , z klasy IV – Gabriela Lech, Klaudia Czechera, Krystian Wygonny, Paulina Bogdan, Sylwia Klimek, Wiktoria Goch.

Małgorzata Borkowska