19 marca 2018 roku w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyło się uroczyste spotkanie dyrektorów szkół średnich oraz szkolnych koordynatorów i nauczycieli biorących udział w projekcie edukacyjnym „Klasy Patronackie WSIiZ”.  
Projekt ten realizowany jest od 2013 roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkanie otworzył dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. nauczania, pani Joanna Molter, koordynatorka projektu, podsumowała dotychczasową realizację programu szkół patronackich, a podsumowaniem spotkania był wykład Doroty Dominik, wieloletniego pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod tytułem „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe czy stare wyzwania”.  
W ramach projektu „Klasy patronackie WSIiZ” uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę średnią. Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. 
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dyrektorom szkół i koordynatorom, którzy byli najbardziej aktywni w ramach projektu edukacyjnego „Klasy patronackie WSIiZ”. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku: Dyrektor Szkoły Zbigniew Trębacz oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: Leszek Sarzyński i Andrzej Makówka. 
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów. 

Więcej o uroczystości czytaj tutaj..

Marta Makówka