W dniu 15 listopada  2019 roku studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Ekonomii  pod kierunkiem mgr Magdaleny Wiercioch i mgr Anny Kowal przeprowadzili warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Weź przyszłość w swoje ręce – Finanse oczami licealisty”, współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego dla klas patronackich – 2 i 3 Technikum Ekonomicznego.

Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy ich uczestników na temat inflacji, zakładania działalności gospodarczej, nowoczesnych form płatności oraz podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym.

W ramach każdego z warsztatów został przeprowadzony konkurs na zasadzie rywalizacji. Uczestnicy po zakończonych warsztatach rozwiązali test wiedzy, który wyłonił 3 zwycięzców. Są nimi:

Sylwia Korzystko 2 TE

Anna Hacia 3 TE

Andżelika Tasior 3 TE

Zwycięzcy wezmą udział w Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 12.12.2019 roku  w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Małgorzata Borkowska