22.03.2019 roku pracownicy WSIiZ  z Rzeszowa pan dr Grzegorz Wróbel i pan Dawid Kyc w ramach realizacji projektu „Klasa patronacka” – „ciekawa lekcja” wygłosili cykl wykładów: 

  1. Symulacje w programie Flexim
  2. ADR w transporcie drogowym
  3. Formuły Incoterms w logistyce i w spedycji

Wykłady były przeznaczone dla uczniów klas kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. 

Pan Dawid Kyc jest naszym absolwentem na kierunku technik logistyk, a obecnie z powodzeniem kontynuuje swoją karierę zawodową na wyższej uczelni. 

To kolejne przedsięwzięcie, które na umożliwić młodzieży świadome planowanie swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a w tym przypadku kontynuację kształcenia na wyższej uczelni. 

Andrzej Makówka