W dniu 23 września 2022 roku dla uczniów ZSL/Technikum Nr 2 Leżajsk w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie – Dyrektor ZSL/Technikum Nr 2 w Leżajsku i Prezes zarządu PKP Cargo Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy.

Przedmiotem niniejszego porozumienia było ustalenie zasad współpracy pomiędzy Szkołą/kierunkiem Technik Eksploatacji Portów i Terminali a PKP Cargo Connect.

Zgodnie z zawartą umową PKP Cargo Connect przyczyni się do realizacji działań edukacyjnych związanych z pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy uczniów poprzez udostępnianie infrastruktury Terminala w Medyce. Na uczniów czekają atrakcyjne wycieczki dydaktyczne do Terminali oraz ciekawe warsztaty przeprowadzane przez praktyków z branży.

Młodzież z entuzjazmem oczekuje pierwszego wyjazdu do Terminala w Medyce, a Wy Drodzy Czytelnicy – czekajcie na relację z tego wydarzenia.

Z pewnością współpraca z PKP Cargo Connect Sp. z o.o. zapewni uczniom Technikum w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali łatwiejszy „start” na rynku pracy i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Urszula Szyszka