Ubezpieczenie NNW

Home / Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GOTHAER.
Kwota ubezpieczenia ucznia to 55 zł.

Więcej informacji oraz warunki ubezpieczenia na stronie Towarzystwa GOTHAER.

https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/66541/ubezpieczenie-nnw-dzieci-mlodziezy-personelu-w-placowkach-oswiatowo-wychowawczych-oswiata/