Udział klasy 1e w wirtualnych „Dniach otwartych w NCBC”

Udział klasy 1e w wirtualnych „Dniach otwartych w NCBC”

W dniu 27 października klasa 1e o profilu „Cyberbezpieczenstwo i nowoczesne technologie informatyczne” wzięła udział w wirtualnych dniach otwartych Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Uczniowie nie opuszczając murów szkoły mogli zapoznać się z organizacją i strukturą jednostki wojskowej, która sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją i wdrażaniem programu CYBER.MIL przez klasę 1e w ZSL w Leżajsku.

NCBC to jednostka ekspercka MON, która zapewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne całego resortu. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.

NCBC pełni także funkcję CISIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) monitorując sieci RON 24/7. Centrum jest też  odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

https://ncbc.wp.mil.pl

Bożena Leniart