V Edycja Szkolnego Konkursu Use of English

V Edycja Szkolnego Konkursu Use of English

27 marca br. w auli Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku już po raz piąty odbył się Szkolny Konkurs leksykalno-gramatyczny Use of English. Frekwencja w tegorocznej edycji była bardzo wysoka bo aż 62 uczniów postanowiło zmierzyć się z zdaniami konkursowymi. A wśród tych, jak co roku, pojawiły się idiomy i  czasowniki złożone. Ponadto uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością trybów warunkowych oraz rozmaitych konstrukcji służących do wyrażania tzw. przeszłości nierzeczywistej. Należy podkreślić, co zauważyli sami uczniowie, że zaprezentowane treści wykraczały niejednokrotnie poza ramy obowiązującego programu nauczania. Dzięki temu, udział w konkursie stał się świetną okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie angielskiej leksyki i gramatyki.

Laureatką konkursu została uczennica klasy 2g, Anna Koza, która zdobyła 96 punktów na 114 możliwych. Miejsce drugie zajął Hubert Kycia (2d), uzyskując 82 punkty. Tuż za nim znalazła się Aleksandra Białkowska (3f), która uzyskała 80 punktów. Wyróżnienia przyznano Joannie Upchurch (1b) i Konradowi Żyrkowi (3c). Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, podręczniki do nauki języka angielskiego oraz readersy ufundowane przez dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Trębacza.

Wszystkim dziękuję za tak liczny udział w tegorocznym konkursie, zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu Use of English już za rok! J

Organizatorka konkursu

Monika Wlaź