Warsztaty dla Ekonomistów „Zarządzanie zespołem” w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Warsztaty dla Ekonomistów „Zarządzanie zespołem” w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 24 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty „Zarządzanie zespołem” w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Ekonomii nad uczniami klasy 1 Technikum Ekonomicznego prowadzone przez dr Annę Mazurkiewicz.

Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zarządcze oraz praktyczną umiejętność prawidłowej komunikacji w grupie. Spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli uczelni z uczniami szkoły.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu innowacji skarbowo-prawnej.

Małgorzata Borkowska