Warsztaty z przedstawicielami wyższej uczelni w ramach projektu ,,Spedytor na maksa !”

Warsztaty z przedstawicielami wyższej uczelni w ramach projektu ,,Spedytor na maksa !”

25 uczniów biorących udział w projekcie ,,Spedytor na maxa ! ” w dniach 19 i 26 października br. uczestniczyło w warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez przedstawicieli wyższej uczelni. Pani dr Anna Mazurkiewicz, z Uniwersytetu Rzeszowskiego,  w ciągu 8 h przeszkoliła naszych uczestników projektu  z kompetencji społecznych i uniwersalnych niezbędnych

w pracy spedytora. Uczniowie nauczyli się współpracy w zespole pracowniczym, podziału ról, odpowiedzialności za wyznaczone cele i zadania  oraz trafności i szybkości podejmowanie decyzji spedytorskich pod presją czasu. Warsztaty były bardzo pouczające i ciekawe.

Ze względu na panująca sytuację epidemiczną odbyły się online.

Koordynatorzy projektu