Wiedza o mediach źródłem sukcesu dla młodych Polaków

Wiedza o mediach źródłem sukcesu dla młodych Polaków

Udział uczniów z ZSL w Leżajsku przyczynił się do sukcesu w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. W grudniu 2020 roku dwoje uczniów z naszej szkoły: Kinga Zygmunt (IIDP) oraz Maksymilian Majkut (IIIA) awansowali do ogólnopolskiego etapu tej olimpiady. Pierwszy szkolny, polegał na napisaniu eseju, który został zaakceptowany przez nauczyciela prowadzącego Monikę Łobodzińską-Zygmunt. Następnie prace wysłano do komisji wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do drugiego etapu tej olimpiady awansowała oprócz Kingi i Maksymiliana również Aleksandra Rogala (IIBP). Ten poziom konkursu polegał na napisaniu testu w formie zdalnej na platformie Testportal i odpowiedzeniu w ciągu godziny na 63 pytania dotyczące wiedzy specjalistycznej z dziennikarstwa, polityki, prawa i lingwistyki. Etap centralny odbędzie się na wiosnę w Warszawie i według planów na dzień dzisiejszy będzie trwał 2 dni i składał się z części pisemnej oraz ustnej. Miejmy nadzieję, że spadek ilości zakażonych i decyzje rządu, pozwolą na przeprowadzenie go w naszej stolicy. Kindze i Maksymilianowi gratuluje społeczność ZSL i życzy dalszych sukcesów publicystycznych w staraniu się o indeksy oraz staże dziennikarskie.

Na przestrzeni wieków media stały się stale towarzyszącym elementem w życiu niemal każdego człowieka. Młodzi ludzie częściej sięgają do Internetu, który jest obecnie „największą biblioteką świata” w różnych dziedzinach życia. Media względem młodych odbiorców pełnią szereg różnych funkcji: kulturalną, edukacyjną, informacyjną… To poprzez media ludzie dowiadują się o odkryciach naukowych, poznają informacje ze świata i najbliższego otoczenia. Aby „czwarta władza” mogła pozytywnie wpływać na młodych odbiorców, należy dostosować treści przekazu. Dominującą funkcją komunikacji międzyludzkiej stał się – Internet. Różnego rodzaju komunikatory i portale społecznościowe umożliwiają szybki przepływ informacji. Wadą komunikacji online jest ryzyko uzależnienia młodych ludzi od środków masowego przekazu. Osoba taka zaczyna żyć światem wirtualnym, fikcyjnym oraz traci kontakt z rzeczywistością. Rosnący wpływ mediów na rozwój cywilizacyjny, a zwłaszcza na mentalność i postawy młodego człowieka budzi zarówno nadzieję, jak i niepokój. Nastolatkowie lubią spędzać czas w otoczeniu komputera, radia czy X Muzy. Komunikowanie się za pomocą Internetu daje możliwości nawiązania kontaktów, które jednak nie uczą bycia w grupie społecznej oraz eliminują bezpośrednią obecność drugiego człowieka. Z mediów młode pokolenie Polaków czerpie informacje o świecie, życiu i wielu dziedzinach zdobywa wiedzę.

Monika Łobodzińska-Zygmunt