Wielkopostne rekolekcje szkolne

Wielkopostne rekolekcje szkolne

Zgodnie z tradycją w czasie okresu Wielkiego Postu w dniach 19 i 20 marca w naszym liceum odbyły się rekolekcje szkolne. W tym roku przeprowadził je ksiądz Paweł Mendyk, który jest tutejszym rodakiem a obecnie pracuje w parafii w Sanoku. Spotkanie to było ważnym i pięknym przeżyciem. A przede wszystkim czasem wewnętrznego nawrócenia, ożywienia życia religijnego oraz głębokim przygotowaniem do sakramentu pojednania i świąt wielkanocnych. Dzięki naukom księdza rekolekcjonisty, wypełnionym szczerym świadectwem wiary refleksje nad własnym życiem, prowadziły one do prawdziwych wartości, na które często nie zwraca się uwagi w codziennym życiu. Podsumowaniem rekolekcji była zachęta do dobrego, pięknego życia z Panem Bogiem w bliskiej relacji przyjaźni i zaufaniu. Do głębokiego przeżycia tych rekolekcji przyczynili się też uczniowie, którzy znakomicie odegrali sztukę „Zraniony Pasterz” przygotowaną przez Panią Lucynę Słoniec i Pana Jacka Brzuzana. Na pochwałę zasługuję także śpiew diakonii muzycznej powstałej specjalnie na czas rekolekcji. Ich obecność upiększyła śpiewem liturgię oraz wprowadziła w nastrój Misterium Męki Pańskiej w czasie Drogi Krzyżowej.

Dziękujemy za każdy wkład w organizację czasu rekolekcji, jak również za świadectwo postawy chrześcijańskiej uczniów i nauczycieli ZSL w Leżajsku.

Nina Siry kl. 2I