Wizyta nauczycieli z programu Erasmus+

W dniach 12-15 października 2015 roku w naszej szkole przebywali nauczyciele ze szkół niemieckiej, włoskiej i czeskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach rozpoczętego projektu Erasmus + pod tytułem „Feel the spirit of a modern Europe bringing entrepreneurship into schools”,w którym nasza szkoła bierze udział.

Celem głównym projektu jest stworzenie w szkole niemieckiej, będącej koordynatorem projektu „firmy uczniowskiej”, a w krajach partnerskich filii tejże firmy. Dzięki tej firmie uczniowie zaangażowani w projekt nabędą praktycznych umiejętności zarządzania i kierowania firmą. Nauczą się przedsiębiorczości, ale posiądą również umiejętności pracy w zespole, społecznego zaangażowania w pracę, której efekty będą służyć innym. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na pomoc szkole w Sri Lance, która została zniszczona przez tsunami.

Biorąc udział w projekcie uczniowie nabędą wiedzy dotyczącej świata pracy, wezmą udział w różnych formach szkoleń, warsztatów związanych z tematyką pracy, a nauczyciele poprawią swoje umiejętności informacyjno-komunikacyjne.
Dzięki wyjazdom za granicę do Niemiec, Włoch i Czech poprawią znajomość języków obcych, przełamią bariery kulturowe, odrzucą stereotypy.

Nauczyciele z zagranicy przebywając w naszej szkole i naszym mieście nie tylko omawiali strategię realizacji projektu, ale również odwiedzili zakłady pracy funkcjonujące w naszym regionie (Browar, Brzost), zwiedzili miasto, zobaczyli Klasztor OO.Bernardynów wraz z muzeum. Odbyli wizytę w Ratuszu, gdzie pan Burmistrz Ireneusz Stefański opowiedział im o historii, teraźniejszości i przyszłości miasta. Zwiedzili również skansen w Sanoku, a także wzięli udział w przygotowanym z okazji Dnia Nauczyciela przyjęciu okolicznościowym.

Pełni wrażeń, dobrych pomysłów i zapału do pracy powrócili do swoich szkół, by w grudniu 2015 znów się spotkać – tym razem w Meitingen w Niemczech – już z uczniami.
Niebawem zatem – wyruszamy!!!

szkolny koordynator projektu
Ewa Kwitkowska