Wykłady logistyczne

Wykłady logistyczne

W dniu 15 lutego 2017 roku odbyły się wykłady logistyczne przeprowadzone przez Panią Katerynę Lysenko pracownika Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeznaczone dla młodzieży klas I i IV kształcącej się w zawodzie technik logistyk. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu: „Klasa patronacka” i mają na celu wzrost zainteresowania tematyką logistyczną oraz zachęcenie do dalszej edukacji na uczelni wyższej. Dla uczniów klasy I była to niepowtarzalna okazja do wysłuchania wykładu o tajnikach zawodu logistyka, a dla starszej młodzieży przypomnienia wiadomości z zakresu łańcucha dostaw i formuł incoterms. Nie zabrakło również czasu na rozmowy na temat dalszej współpracy i podjęcia wspólnych działań mających na celu wzrost jakości kształcenia logistycznego w naszej szkole.
Andrzej Makówka