XIX Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

XIX Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

11 stycznia 2018 roku odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Wzięło w nim udział blisko 7 tysięcy uczestników, w tym 85 z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Z satysfakcją przyjęliśmy otrzymane wyniki konkursu – komisja zewnętrzna wyróżniła 15 uczniów naszej szkoły.

Laureatami konkursu zostali: Sebastian Król z klasy 1c i Łukasz Łobodziński z klasy 2d zdobywając pierwsze miejsca w województwie w kategorii klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych.

Bardzo dobry wynik w skali kraju uzyskali: Hubert Kycia (kl.2d), Aleksandra Leja (kl.3c), Konrad Żyrek (kl.3c), Anna Konieczny (kl.3c) i Krzysztof Wilkos (kl.3d).

Wyróżnieni zostali także: Urszula Węglarz (kl.1f), Julia Serkis (kl.2d), Jakub Mazur (kl.2d), Łukasz Czarniecki (kl.2d), Damian Szepielak (kl.3a), Kamil Naróg (kl.3c), Łukasz Murdzia (kl.3c) i Klaudia Szkodzińska (kl.3b) za dobry wynik w skali kraju.

GRATULUJEMY!!!

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 27 marca po otrzymaniu wyników z Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Elżbieta Naróg i Małgorzata Sarzyńska dziękują Dyrekcji Szkoły za przychylność i pomoc w organizacji konkursu, nagrodzonym uczniom gratulują osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom odwagi i determinacji.  Systematyczne zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwoli wszystkim pasjonatom matematyki odnosić w przyszłości liczne sukcesy. Dziękujemy za ten rok i zapraszamy w przyszłym roku.

Elżbieta Naróg