XXI Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

XXI Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

9 stycznia 2020 roku odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Wzięło w niej udział blisko 6 tysięcy uczniów ze wszystkich typów szkół z całej Polski, a wśród nich 92 z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Z satysfakcją przyjęliśmy otrzymane wyniki konkursu – komisja zewnętrzna wyróżniła 17 uczniów naszej szkoły.

Bardzo dobry wynik w skali kraju uzyskali:

  • Z klas pierwszych : Bartłomiej Pasiak (1miejsce w województwie),  Konrad Dunicz (2 w wojew.),  Jakub Stępniowski (9 w wojew.)
  • Z klas drugich : Magdalena Kieler ( 2 w województwie), Kamil Wilk (3 w wojew.), Eliza Dąbek (5 w wojew.)
  • Z klas trzecich: Krystian Gomula (1 w województwie)

Za dobry wynik w kraju wyróżnienie zdobyli uczniowie klas

  • pierwszych: Kacper Lasota (11 miejsce w województwie), Łukasz Szczepański (15w wojew.), Maksymilian Maj (15 w wojew.) i Laura Rymarz (19w wojew.)
  • drugich : Karolina Naróg ( 7 w wojew.) i Katarzyna Horodecka ( 8 w wojew.)
  • trzecich: Urszula Węglarz( 2 w wojew.), Magdalena Nowak(3 w wojew.) , Mikołaj Zygmunt(4 w wojew.) i Weronika Misiak (5w wojew.)

Społeczność Zespołu Szkół Licealnych gratuluje wszystkim nagrodzonym i życzy sukcesów w następnych konkursach matematycznych .

Nauczycielami nagrodzonych uczniów klas pierwszych są: Agnieszka Lizak, Iwona Długoń, Luiza Pałys, Bożena Baj i Grzegorz Leja; klas drugich – Małgorzata Karaś, Elżbieta Naróg i Bogdan Wójtowicz; klas trzecich – Agnieszka Lizak i Bogdan Wójtowicz.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 10 marca po otrzymaniu wyników z Komitetu Organizacyjnego Konkursu.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Elżbieta Naróg i Małgorzata Sarzyńska dziękują Dyrekcji Szkoły za przychylność i pomoc w organizacji konkursu a nagrodzonym uczniom  gratulują osiągniętych wyników.

Elżbieta Naróg
Małgorzata Sarzyńska