Zajęcia w I Pracowni Fizycznej

Zajęcia w I Pracowni Fizycznej

W ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Fizyki UJ,  5 października 2018 roku,  uczniowie naszej szkoły z klas matematyczno – fizycznych oraz czworo uczniów z klasy biologiczno – chemicznej, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej   w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniowie w parach  wykonali dwa różne doświadczenia pod nadzorem nauczycieli akademickich.  Między innymi – wyznaczali prędkość dźwięku w wodzie metodą fali biegnącej przy użyciu oscyloskopu,  badali zależność oporu od temperatury, ciepło topnienia lodu.

Wyjazdy do I Pracowni Fizycznej cieszą się ogromną popularnością wśród naszej młodzieży, ponieważ poszerzają  wiedzę uczniów oraz umiejętności praktyczne przydatne w  dalszej edukacji oraz w życiu codziennym.

Agnieszka Burda
Andrzej Majewski