31 Finał WOŚP

31 Finał WOŚP

Mamy 26 679 zł!!!!!  🙂

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom, którzy jako wolontariusze w 31 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyczynili się do zebrania tak pokaźnej kwoty. Wszystko to nie byłoby oczywiście możliwe bez hojności ludzi dobrej woli. Dziękujemy i spotykamy się za rok.

Jadwiga Jarosz-Świdrak