33 spedytorów rozpoczęło wakacyjne staże w projekcie ,,Spedytor na maksa!”

33 spedytorów rozpoczęło wakacyjne staże w projekcie ,,Spedytor na maksa!”

Dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych/Technikum Nr 2 (uczęszczających do klas technikum o specjalności spedytor), tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite. W ramach prowadzonego w szkole projektu „Spedytor na maksa!” kolejna grupa (33 „spedytorów” z klas drugich i pierwszych) odbędzie w terminie 01.07.2022- 24.08.2022  płatny staż u partnera projektu, tj. w firmie „STYROPIANEX”.

Staże wakacyjne poprzedzone były specjalistycznymi warsztatami przeprowadzonymi przez przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie: kompetencji społecznych i uniwersalnych niezbędnych w pracy spedytora, współpracy w zespole pracowniczym, podziału ról, odpowiedzialności za wyznaczone cele i zadania oraz sprawności i szybkości podejmowania decyzji spedytorskich pod presją czasu.

W czasie 38 dni stażowych uczniowie będą zapoznawać  się z podstawowymi działaniami spedytora omawianymi na zajęciach w czasie lekcji z przedmiotów zawodowych Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie otrzymają również stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz smaczne obiady serwowane przez „Gospodę u Więcławów”. Mamy nadzieję, że podejmowane działania projektowe zwiększą szansę naszych uczniów (absolwentów) na lokalnym rynku pracy.

W Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku utworzono w związku z realizacją projektu pod nazwą „Spedytor na maksa!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dwie nowe multimedialne pracownie: spedycji i środków transportu.

Utworzone pracownie wyposażone zostały w 34 stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem spedycyjnym na każdym stanowisku, 8 drukarek laserowych, symulator tachografu i inne pomoce dydaktyczne.

Koordynatorzy:
Agnieszka Kolano
Urszula Szyszka