33 spedytorów ukończyło płatne staże wakacyjne w projekcie „Spedytor na maksa!”

33 spedytorów ukończyło płatne staże wakacyjne w projekcie „Spedytor na maksa!”

współfinansowanego ze środków EFS oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
 na lata 2014-2020, Działanie  nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr  projektu: RPPK.09.04.00-18-0001/19

W dniu 24 sierpnia 2022 roku zakończyły się płatne staże zawodowe uczniów
w zawodzie Technik Spedytor u Partnera projektu Styropianex Transport sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Celem staży było zdobycie przez uczestników umiejętności pożądanych przez pracodawców i nawiązanie trwałej współpracy szkół zawodowych z firmami z branży spedycyjnej. Staże obejmowały 300 godzin na stanowisku spedytora i umożliwiły uczniom sprawdzenie użyteczności wiedzy teoretycznej w praktyce oraz rozwinięcie umiejętności zdobytych w toku kształcenia.

Do głównych korzyści uczniów z realizacji płatnych staży u Partnera Projektu należą:
– ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
– możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
– sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
– pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
– nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia.

Staże poprzedzone były specjalistycznymi warsztatami przeprowadzonymi przez przedstawiciela wyższej uczelni. Rozwinęły one kompetencje społeczne i uniwersalne niezbędne w pracy spedytora.

Dzięki Projektowi uczniowie mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, czyli w nowo utworzonych specjalistycznych pracowniach środków transportu i spedycji.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie w sumie 83 uczniów klas spedycyjnych zapewni im sukces na rynku pracy. Czekamy na kolejne równie atrakcyjne projekty, a dotychczasowym uczestnikom życzymy powodzenia w życiu zawodowym spedytora.

Koordynatorzy projektu:
Agnieszka Kolano, Urszula Szyszka