8 edycja Kuratoryjnego Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” rozstrzygnięta!

8 edycja Kuratoryjnego Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” rozstrzygnięta!

12 kwietnia 2024 roku odbyła się 8 edycja Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” pod patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie. W Konkursie wzięła rekordowa liczba 29 zespołów  z 14 szkół podstawowych powiatu leżajskiego i sąsiednich powiatów  – łącznie 87 uczniów. Zespoły dostały się do etapu finałowego w wyniku eliminacji w macierzystych szkołach podstawowych.

Organizatorzy w pierwszej części etapu finałowego  przygotowali quiz 20 pytań wymagający wiedzy i logicznego myślenia z zakresu matematyki, fizyki, geografii, informatyki oraz wiedzy sportowej. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a o dostaniu się do drugiej części praktycznej decydowała dogrywka. W decydującym etapie młodzież miała do rozwiązania 6 zadań praktycznych z zakresu: matematyki i logiki („Spotkanie), fizyki („Ruch”), sprawności („Tangram”), logistyki („Koszt”), ekonomii („Odsetki”) oraz ponownie logistyki („Kod”).

Poziom finałowej rywalizacji był bardzo wysoki, a o kolejności miejsc zadecydował szybszy czas rozwiązania zadań, ponieważ zespoły miały równą ilość poprawnych odpowiedzi. Organizatorzy konkursu  rozdali młodzieży atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Omegę Pilzno, Nadleśnictwo Leżajsk Tomasz Cebula, Styropianex Paweł Bucior, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Gminę Leżajsk, Radę Rodziców przy ZSL w Leżajsku, Gospodę u Więcławów oraz firmę informatyczną Arcus Soft . Kolejną nagrodą dla wszystkich 6 zwycięskich zespołów będzie wycieczka do Nadleśnictwa Leżajsk.

Obecnością i wykładem nt. logistyki zaszczycił nas Prezes  Omegi Pilzno Adam Godawski oraz pani Anna Radomska.

Szczególne podziękowania należą się młodzieży klas technicznych, która wspólnie z szkolną kuchnią przegotowała bogaty catering dla uczestników i opiekunów oraz czuwała nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem Konkursu.

Laureaci Konkursu, którymi się zespoły z miejsc I-III mogą liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich, a zgodnie z obietnicą Dyrektora ZSL Leżajsk mają gwarancję przyjęcia na dowolny kierunek w naszej Szkole.

Organizatorami Konkursu byli:  Marta Makówka, Urszula Szyszka, Agnieszka Kolano, Grzegorz Leja i Andrzej Makówka.

 

Lista zwycięskich zespołów  8 edycji Konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” 

 

Andrzej Makówka