Akademickie spotkania z biologią

Akademickie spotkania z biologią

Dzień 15 marca 2024 roku upłynął uczniom z klasy medycznej 2B wraz z opiekunkami: Panią Małgorzatą Lechowską, Panią Martą Sztal- Gondek i Panią Alicją Świeżawską- Grzywną w przyjemny  i  pożyteczny sposób w Lublinie, na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Przyszli medycy zgłębiali tajniki ludzkiego ciała aktywnie uczestnicząc w warsztatach w Zakładzie Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii pod kierunkiem Pani dr hab. Moniki Hułas- Stasiak i Pana dr Mariusza Niedźwiedzia. W trakcie zajęć uczniowie mogli zobaczyć a nawet dotknąć autentyczne mokre preparaty narządów ludzkich, oczywiście w bezpiecznych warunkach i z poszanowaniem godności donatorów. Poszerzali swoją wiedzę również słuchając pracowników naukowych demonstrujących preparaty i zadając pytania na temat omawianych narządów i układów. Jest to niewątpliwie cenne doświadczenie dla tych, którzy planują związać się z medycyną, gdzie niejeden raz podczas studiów trzeba będzie pracować z ludzkim ciałem w prosektorium.

Oprócz warsztatów mieliśmy też przyjemność wysłuchać niezwykle interesującego wykładu na temat pasożytów wygłoszonego przez prawdziwego fachowca w dziedzinie parazytologii Pana Profesora Rafała Gosika. Zadziwiające jest to, jak świetnie pasożyty manipulują zachowaniami a nawet wyglądem swoich żywicieli oraz jak perfekcyjnie potrafią dostosować się do ich trybu życia, jednocześnie nie uśmiercając ich. Wszystkie te strategie obliczone są na przetrwanie i sukces rozrodczy pasożytów. Nie zabrakło też wątków historycznych, bo pasożyty potrafią nadawać (i czyniły to) bieg historii ludzkości…

To był naprawdę udany i cenny dydaktycznie dzień.

Marta Sztal- Gondek