BAJTEK – VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny

BAJTEK – VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny

Sztuczna Inteligencja, superkomputery czy gry komputerowe – to tematy które są aktualne i znajdziemy je w pytaniach VIII Powiatowego Konkursu Informatycznego – BAJTEK. Konkurs otworzył Dyrektor ZSL w Leżajsku – Zbigniew Trębacz.

Konkurs składa się z części testowej oraz zadaniowej. Udział w konkursie biorą uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8 z powiatu leżajskiego.

W obecnej edycji udział wzięli uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych: Woli Zarczyckiej, Łętowni, Brzózie Królewskiej, Giedlarowej, Biedaczowie. Dziękujemy nauczycielom oraz opiekunom ze szkół podstawowych za przygotowanie i sprawowanie opieki nad uczestnikami konkursu.

Pomiędzy częściami zadaniowymi, odbył się krótki wykład pt. „Sztuczna Inteligencja”. Udział w wykładzie wzięli: uczniowie, nauczyciele oraz gościnnie – wicedyrektor ZSL Dymitr Malec.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych. Dziękujemy Dyrektorowi ZSL za ufundowanie poczęstunku oraz obiadu dla uczestników konkursu, w tym opiekunów.

W wyniku klasyfikacji, najwyższe wyniki w VIII Powiatowym Konkursie Informatycznym BAJTEK, osiągnęli:

miejsce I – Piotr Wiśniowski (ZS w Brzózie Królewskiej), także zwycięzca poprzedniej VII edycji Konkursu BAJTEK
miejsce II – Kacper Brzuzan (ZS w Brzózie Królewskiej)
miejsce III – Dawid Brudniak (ZS w Brzózie Królewskiej), Gabriela Kula (SP w Biedaczowie), Michał Sibiga (SP w Łętowni)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy informatycznej oraz znajomości nowoczesnych technologii, które są kluczem do sukcesu w przyszłości.

Bogusław Majcher
Grzegorz Leja