BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Wyżywienie/catering dla nauczycieli i młodzieży podczas staży zawodowych w ramach uczestnictwa w projekcie pt: „Spedytor na maksa!”

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku/Technikum Nr 2 w Leżajsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wyżywienie/catering dla nauczycieli i młodzieży podczas staży zawodowych w ramach uczestnictwa w projekcie pt: „Spedytor na maksa!”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Jest projektem partnerskim z okresem realizacji od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2022 roku, w którym Liderem jest Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku/Technikum Nr 2, a Partnerem Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa Stare Miasto 507, 37-300 Leżajsk.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad przedmiotu zamówienia wyszczególnione są w załączniku.

 

Protokół z wyboru oferty

1 2 3