Chrobry w pilotażowym programie MON

Chrobry w pilotażowym programie MON

Zespół Szkół Licealnych został jedną z 47 szkół w Polsce zakwalifikowanych do pilotażowego programu certyfikowanych klas wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z założeniami programu, szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół objęci programem, po jego ukończeniu odbędą kilkutygodniowe szkolenie wojskowe w ramach skróconej służby przygotowawczej lub zostaną powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończone przysięgą wojskową.

Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

Adrian Rauza